Τρίτη, 23 Απριλίου 2019

A GORGEOUS SAPPHIRE AND DIAMOND RING 
Set with an octagonal-cut sapphire, weighing approximately 32.12 carats, to the triangular-cut diamond shoulders, mounted in gold.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου