Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

PRESENTATION OF: COZZOLINO JEWELRY


Art Deco Dragonfly Bracelet Gold Garnet Diamond Synthetic Sapphire Marks: 'COZZOLINO' Uruguay, c.1930 Cozzolino worked in Naples, Italy & Montevideo, Uruguay His jewels were wonderful & unique

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου