Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

An antique emerald and diamond pendant brooch

What's a few diamonds here and there...

Pendant, mid 1800s
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου