Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014


A late-Art Deco platinum and diamond engagement ring blazing front and center with a transitional European/round brilliant-cut diamond, weighing just a handful of points shy of 2.00 carats.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου